Proiecte de acte

7/2021

Cu privire la defrişarea unor arbori pe drumul M5

Cu privire la defrişarea unor arbori pe str. Independenţei nr. 126/2

Cu privire la defrişarea unor arbori pe str. Independenţei nr. 65, nr. 90, str. Igor Vieru

Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2021

Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului Primăriei mun. Edineţ pentru anul 2021

Cu privire la aprobarea proiectului de buget al Primăriei mun. Edineţ pentru anii 2022-2024

Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2022

Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului Primăriei mun. Edineţ pentru anul 2022

Cu privire la aprobarea materialelor de transmiterea și schimbarea categoriei de destinație a terenurilor

Cu privire la cotele fixe ale impozitului funciar și imobiliar, a plăților de arendă a terenurilor cu destinație agricolă, neagricolă și resurselor naturale pentru anul 2022

Cu privire la calea de acces cu parcare la Cimitirul vechi str. V. Roșca, P. Rareș din mun. Edineț

Cu privire la lucrări de amenajare la Cimitirul vechi str. V. Roșca, P. Rareș din mun. Edineț

Cu privire la examinarea examinarea notificării ОТ Edineț al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/25 din 9 august 2021

Cu privire la executarea hotărârii de judecată din 08.10.2019

Cu privire la modificarea Deciziei nr. 12/14 din 20.12.2019 ”Cu privire la instituirea comisiei administrative de pe lângă Primăria municipiului Edineț”

Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare la ÎM „DPGL-C Edineţ”

Cu privire la examinarea cererii ÎM „Apa-Canal”

Cu privire la alocarea surselor financiare pentru cinci muncitori la cimitirele din aria mun. Edineţ pentru anul 2021

6/2021

Proiecte de Decizie pentru şedinţa din 20 iulie 2021

5/2021

Proiecte de Decizie pentru şedinţa din 6 iulie 2021

4/2021

Proiecte de Decizie pentru şedinţa din 18 iunie 2021

1/2021

Cu privire privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcţionarea Consiliului municipal Edineţ

Cu privire la examinarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 75 din 23 decembrie 2020

Cu privire la examinarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 74 din 23 decembrie 2020

Cu privire la examinarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 79 din 24 decembrie 2020

Cu privire la examinarea demersului SRL „Tovito-Lir”

Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei Edineţ din 8 octombrie 2019, dosar nr. 3-4/19

Cu privire la examinarea cererii cet. XXXXXXXXXX

Cu privire la Raportul de activitate al ÎM „Apa-Canal” Edineţ pentru anul 2020

Cu privire la Raportul de activitate al ÎM „Termoficare-Edineţ” pentru anul 2020

Cu privire la Raportul de activitate al ÎM „Piaţa orăşenească” Edineţ pentru anul 2020

Cu privire la Raportul de activitate al ÎM „Clubul de Fotbal Edineţ” pentru anul 2020

Cu privire la Raportul de activitate al ÎM „Direcţia de Producere a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ” pentru anul 2020

Cu privire la iniţierea proiectării/construcţiei blocului administrativ al ÎM „Apă-Canal” Edineţ şi a unei anexe la sediul Primăriei

Cu privire la stabilirea locului pentru edificarea bustului regelui Decebal

Cu privire la aprobarea listei prioritare a străzilor care necesită a fi reparate în anul 2021

Cu privire la lichidarea deficienţelor în organizarea activităţii Întreprinderilor Municipale menţionate în actele de revizie economico-financiare

Cu privire la modificarea Deciziei nr. 11/6 din 17 decembrie 2020

Cu privire la examinarea cererii de demisie a administratorului interimar al ÎM “Termoficare-Edineţ”

2020

Proiectul bugetului Primăriei Edineţ pentru anul 2020