Proiecte de Decizie în examinare

Cu privire la aprobarea și cofinanțarea grantului oferit de către Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală pentru implementarea proiectului ,,Crearea Complexului Multifuncţional Sportiv din municipiul Edineţ”

Cu privire la aprobarea propunerii de buget al Primăriei mun. Edineţ pentru anii 2024-2026

Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2023

Cu privire la corelarea bugetului Primăriei muicipiului Edineț pentru anul 2023

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizației lunare pentru personalul din cadrul Primăriei municipiului Edineţ

Cu privire la aprobarea nivelului capacităţii administrative şi stabilirea indicelui de referinţă a îndemnizaţiei lunare pentru personalul din cadrul Primăriei municipiului Edineţ pentru anul 2023

Cu privire la Dispozițiile emise de Primarul municipiului Edineț

Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei Edineț, sediul Central, din 8 octombrie 2019 pe marginea dosarului nr. 3-4/19

Cu privire la casarea unor bunuri materiale ale Î.M. DPGL-C Edineț

Cu privire la luarea la evidenţă a mijloacelor fixe achiziţionate, montate şi puse în funcţiune în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă în oraşul Edineţ”

Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind asigurarea durabilităţii proiectului „Îmbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă din oraşul Edineţ”, pentru perioada post-implementare 2023-2028

Cu privire la aprobarea Acordului privind înfiinţarea azilului pentru animale fără adăpost în oraşul Cupcini încheiat între Primăria municipiului Edineţ, Primăria oraşului Cupcini, ICS “Moldova-Zahar” SRL şi IP Colegiul de Medicină Veterinară şi Economie Agrară din Brătușeni

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a tichetelor de masă angajaților din cadrul Primăriei municipiului Edineț

Cu privire la înfiinţarea Întreprinderii Municipale “Transport Public Edineţ”

Cu privire aprobarea planul de acțiune pentru susținerea populației de etnie roma din mun. Edineț pe perioda anilor 2023-2025