ANUNȚ!

    Cu privire la rezultatele desfășurării primei etape a concursurilor și anume evaluarea dosarelor candidaților  pentru ocuparea funcțiilor vacante de administratori a Î.M.Apă-Canal Edineț, DPGLC-Edineț, Piața orășenească Edineț, Clubul de Fotbal Edineț.

  1. Î.M.Apă-Canal Edineț

Levcenco Ruslan 8,00 puncte;

       Conform Deciziei comisiei de concurs în următoarea etapă este admis Levcenco Ruslan iar ceilalți candidați nu au acumulat numărul necesar de puncte pentru a fi promovați în etapa a II-a a concursului.

  • Î.M.DPGL-C Edineț

Berezovschi Sergiu 6,58 puncte;

       Conform Deciziei comisiei de concurs în următoarea etapă este admis Berezovschi Sergiu iar celălalt candidat nu a acumulat numărul necesar de puncte pentru a fi promovat în etapa a II-a a concursului.

  • Î.M.Piața orășenească Edineț

Gaifer Tatiana 6,83 puncte;

       Conform Deciziei comisiei de concurs în următoarea etapă este admisă Gaifer Tatiana.

  • Î.M.Clubul de Fotbal  Edineț

Beșleagă Iacov 7,41 puncte;

       Conform Deciziei comisiei de concurs în următoarea etapă este admis Beșleagă Iacov.

*termenul de depunere a contestațiilor este de 2 zile din momentul anunțării rezultatelor.