Anunț!!!

Primăria mun. Edineţ anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director la Întreprinderea Municipală  Direcția de Producere a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineț

Cerinţe faţă de candidat:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • studii superioare, se va considera un avantaj studiile superioare în domeniul economic sau agricultură;
 • experiență în domeniul economic sau agricol –  cel puțin 4 ani;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 • cunoașterea obligatorie a limbei române vorbit,citit,scris;
 • cunoașterea obligatorie a cel puțin o limbă de circulație internațională;
 • apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
 • nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. g)-r) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu este condamnată prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.
 • flexibilitate în comunicare;
 • abilităţi de lucru în echipă.

Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:

 • scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • curriculum vitae (CV);
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcției;
 • cazierul judiciar;
 • referințe profesionale (nu mai puțin de două);
 • declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament.

Dosarul de participare la concurs se depune în termen de 30 zile calendaristice începând cu 05.01.2024 până la  05.02.2024– inclusiv , la primăria mun.Edineţ (biroul 6, mun.Edineţ, str.O.Cerempei 30).