Anunț!!!

Primăria oraşului Edineţ anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist-pricipal 1,0-unități (jurist)  în cadrul Primăriei mun.Edineţ.

Cerinţe faţă de candidat:

– studii superioare  juridice;

– cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova;
– posedarea obligatorie a limbei de stat(scris,citit,comunicare;).
– flexibilitate în comunicare,
– abilităţi de lucru în echipă;
– cunoaşterea programelor Microsoft Office.
– punctualitate şi responsabilitate;
– experienţă în domeniul jurisprudenței minim 3 ani;

-nu a atis vîrsta de pensionare;


Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:
– formularul de participare (specificat în anexa Hotărîrii Guvernului RM nr. 201 din 11.03.2009);
– original şi copia buletinului de identitate;
– originalul şi copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
– originalul şi copia carnetului de muncă;
– originalul cazierului judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

-CV;

-recomandarea de la ultimul loc de muncă va fi considerată un avantaj;

Dosarul de participare la concurs se depune în termen de începînd cu 24 ianuarie 2024 pînă la 22 februarie 2024  inclusiv, la Primăria mun.Edineţ (biroul 6, or. Edineţ, str. Octavian Cerempei, 30).

Telefon de contact: 069089565.


BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI


pentru ocuparea funcţiei publice vacante – de specialist-principal  1,0-unități (jurist) primăria Edineţ

1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994.

2. Legea privind administraţia publică locală (nr. 436-XVI din 28.12.2006).
3. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr. 158-XVI din 04.07.2008).
4. Codul Muncii;

5.Codul administrativ;

6.Programele Microsoft Office.