ANUNȚ!

    Cu privire la numărul candidaților admişi la concursurile pentru ocuparea funcțiilor vacante de administratori a Î.M. Apă-Canal Edineț, DPGLC-Edineț, Piața orășenească Edineț, Clubul de Fotbal Edineț, Transport public Edineț:

1.La funcția de administrator a Î.M.Apă-Canal Edineț admiși 4 candidați;

2. La funcția de administrator a Î.M.DPGL-C Edineț admiși 2 candidați;

3. La funcția de administrator a Î.M.Clubul de Fotbal Edineț admis 1 candidat;

4. La funcția de administrator a Î.M.Piața orășenească Edineț admis 1 candidat;

5. La funcția de administrator a Î.M.Transport public Edineț admis 1 candidat;

*toți candidații care au depus dosare de participare au fost admiși în prima etapă a concursurilor.