ANUNȚ!

    Cu privire la întrunirea comisiei de concurs la data de 23.02.2024 ora 10:00 pentru evaluarea dosarelor candidaților în prima etapă a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de administratori a Î.M.Apă-Canal Edineț, DPGLC-Edineț, Piața orășenească Edineț, Clubul de Fotbal Edineț.