ANUNȚ!

    Cu privire la rezultatele desfășurării a doua etapă a concursurilor și anume interviul candidaților  pentru ocuparea funcțiilor vacante de administratori a Î.M.Apă-Canal Edineț, Piața orășenească Edineț, Clubul de Fotbal Edineț:

  1. Î.M.Apă-Canal Edineț

Levcenco Ruslan 8,62 puncte;

Conform Deciziei comisiei de concurs în baza I și II etapă a concursului punctajul final este de 8,31 puncte și  este declarat învingător al concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.M.Apă-Canal Edineț d-nul Levcenco Ruslan.

  • Î.M.Piața orășenească Edineț

Gaifer Tatiana 8,60 puncte;

Conform Deciziei comisiei de concurs în baza I și II etapă a concursului punctajul final este de 7,71 puncte și  este declarat învingător al concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator la Î.M.Piața orășenească Edineț d-na Tatiana Gaifer.

  • Î.M.Clubul de Fotbal  Edineț

Beșleagă Iacov 9,08 puncte;

       Conform Deciziei comisiei de concurs în baza I și II etapă a concursului punctajul final este de 8,24 puncte și  este declarat învingător al concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.M.Clubul de Fotbal  Edineț d-na Tatiana Gaifer.