ANUNȚ: Concurs pentru selectarea specialiştilor în cadrul serviciului de implementare a proiectelor

Primăria municipiului Edineț anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul serviciului de implementare a proiectelor al Primăriei municipiului Edineț, creat în baza deciziei nr. 8/2 din 11 noiembrie 2022.

Funcții vacante:

 • Șef serviciu – 1 unitate
 • Specialist pe atragere investiții – 1 unitate

Cerințe față de candidat:

 • cunoașterea legislației Republicii Moldova;
 • cunoașterea limbii de stat;
 • experiență în domeniu în scrierea și implementarea proiectelor – cel puțin 1 an;
 • cunoașterea limbii engleze prezintă un avantaj;
 • abilități de lucru în echipă;
 • cunoașterea programelor Microsoft Office.

Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conține următoarele documente:

 • CV actualizat;
 • scrisoare de intenție;
 • originalul și copia buletinului de identitate;
 • originalul și copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare.

Dosarul de participare la concurs se depune începînd cu 02 februarie 2024 pînă la 04 martie 2024 termen de până la 4 ianuarie 2023 inclusiv, la Primăria municipiului Edineț (biroul 6,mun. Edineț, str. Octavian Cerempei, 30) sau pe adresa de mail: primaria.edinet.contact@gmail.com

Telefon de contact: 0 (246) 2 29 30 / 0687 46 220 / 0690 89 586

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

1. Hotărârea de Guvern 916 din 16.12.2020 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor- poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021- 2027 – Program național;

2. Planul Operațional Local pentru mun. Edineț (2021-2027);

3. Strategia de dezvoltare socio-economică a mun.Edineț pentru perioada 2021-2025;

4. Program de revitalizare pentru municipiul Edineț;

5. Codul muncii al Republicii Moldova;

6. Programele Microsoft Office.