ANUNȚ! Specialist în domeniul protecției drepturilor copilului în cadrum Primăriei mun. Edineț!

Vă aducem la cunoștință despre începerea activității din data de 08.04.2024 a Specialistului în domeniul protecției drepturilor copilului, cu biroul aflat în cadrul Primăriei Municipiului Edineț, finanțat de UNICEF, care va îndeplini următoarele atribuții:

  1. Prevenirea situațiilor de risc și asigurarea măsurilor de bunăstare a copiilor din teritoriul arondat;
  2. Identificarea și evidența familiilor cu copii aflați în situații de rist și a copiilor separați de părinți din teritoriul arondat;
  3. Evaluarea și asistența familiilor cu copii aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, în corespundere cu Managementul de caz în domeniul protecției copilului;
  4. Coordonarea procesului de aplicare a formelor de protecție și asistență a copiilor și familiilor aflate în situație de risc și a copiilor separați de părinți;
  5. Monitorizarea situației familiilor cu copii aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, a copiilor părinții cărora se află temporar în altă localitate din țară sau peste hotare, precum și închiderea cazurilor.

Specialist: Nicolaev Cristina,
024622930 – Anticameră