ANUNȚ!!!În perioada 05.01-05.02.2024  a avut luc depunerea dosarelor pentru participarea la  concurs pentru ocuparea funcției de administrator al Î.M. Apă-Canal Edineț, au fost depuse 3 dosare de către:

1.Vicol Vitalie;

2.Levcenco Ruslan;

3.Cazacu Vasile;

               Astăzi 6 februarie 2024 la ora 15:00 se va desfășura prima etapă a concursului conform capitolului IV din Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.M. și anume preselecția candidaților în componența comisiei desemnate de către Consiliu municipal Edineț în sala de ședințe a Primăriei municipiului Edineț.