Buletin informativ săptămînal al activităţilor primăriei oraşului Edineţ în perioada 22- 28 iunie

1. Workshop cu comisarul ONU pentru minorităţile naţionale Iysak-Naiaye Rita,25 iunie,primarul
2. Interviu pentru TV Globo (Brazilia, Rio dde Janeiro), 25 iunie, primarul
3. Revalorificarea cimitirului evreiesc cu familia Revcolevscky (Brazilia, Sao Paolo), primarul
4. a) Impozit funciar încasat de la persoane fizice – 2520 lei;
b) Impozitul pe bunurile imobiliare – 5300 lei;
c) Impozit funciar de la gospodării ţărăneşti – 27400 lei. Perioada 22 – 28 iunie Perceptor fiscal
5. Deserviţi de către taxiul social – 28 persoane, perioada, 22 – 28 iunie, Şoferul primăriei
6. a. Eliberarea deciziilor Consiliului beneficiarilor -6;
b. Eliberarea adeverinţelor la domiciliu – 19;
c. Eliberarea extraselor din registrele gospodăriilor -2;
d. Eliberarea autorizaţiilor de funcţionare inclusiv patentă -3;
e. Alte tipuri fe cerificate -31;
f. Modificări în registrele godpodăriilor(în baza actelor prezentate de cetăţeni)-2, perioada 22 – 28 iunie, secretarul Consiliului Orăşenesc
7. a) Analizarea veniturilor bugetului local reeşind din executarea bugetului pe anii precedenţi;
b) Elaborarea prognozei preliminare de resurse a bugetului local pe anul 2017. Perioada 22 – 28 iunie Contabilul
8. a. Participarea la şedinţa de judecată SRL „Milania Top”;
b. Lucrul cu contractele de aredndă privind ahitarea plăţii de arendă.
20-21 iunie Juristul
9. Lucrul OTC Edineţ privind rezilierea contractului de arendă „Agrodandem” şi Onceanu V., 22 iunie, Juristul
10. a. Lucrul cu contractul de arendă „Pomuşoara”;
b. Dosarul civil a asociaţiei producătorilor de conserve „Speranţa-Com”;
c. Scrierea cererii de revizuire a procesului de insolvabilitate „Spaţii verzi”, 23-24 iunie, Juristul
11. Au fost eliberate – 202 certificate,perioada 22 – 28 iunie Anticamera primăriei
12. Au fost primite cereri – 23 ,perioada 22 – 28 iunie Anticamera primăriei
13. Răspuns la cereri – 10,perioada 22 – 28 iunie Anticamera primăriei
14. Scrisori emise din primărie-15, perioada 22 – 28 iunie, Anticamera primăriei
15. Workshop cu V.Balan, coordonator naţional pentru drepturile omului 24 iunie Primarul
16. Festivalul regional al portului popular 26 iunie, Edineţ Primarul
17. Şedinţa Consiliului Consultativ Naţional NEXUS 28 iunie, Chişinău Primarul
18. Participarea la grupul de lucru din cadrul Cancelariei de Stat a R.M. 28 iunie, Chişinău, Primarul
19. Prezentarea unei monografii „Eugen Coşeriu” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 28 iunie, Chişinău, Primarul
20. Începerea lucrărilor de asfaltare în oraşul Edineţ. 22-28 iunie, Edineţ, Primarul