Convocarea Şedinţei Nr. 12/2019 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 306 din 16.12.2019, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 20 decembrie 2019, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2019.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la modificarea şi rectificarea bugetului pentru anul 2019.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2019.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la modificarea statelor de pensonal ale Primăriei mun. Edineţ.

(Raportor – Constantin Cojocari)

 1. Cu privire la alegerea viceprimarului municipiului Edineţ.

(Raportor – Constantin Cojocari)

 1. Cu privire la aprobarea aprobarea taxelor locale pentru anul bugetar 2020.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la aprobarea cotelor fixe ale impozitului funciar şi imobiliar, a plăţilor de arendă a terenurilor cu destinaţie agricolă, neagricolă şi resurselor naturale pentru anul 2020.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei municipiului Edineţ pentru anul 2020 în lectura întâi.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la stabilirea plăţilor pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, desfiinţare, schimbare a destinaţiei pentru anul 2020.

(Raportor – Tudor Sîngereanu)

 1. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei municipiului Edineţ pentru anul 2020 în lectura a doua.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor publice din aria Municipiului Edineţ.

(Raportor – Mircea Morari)

 1. Cu privire la formarea comisiei administrative.

(Raportor – Dumitru Gladiniuc)

13. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

(Raportori – D. Gladiniuc, T. Sîngereanu, V. Caraulan)

14. Cu privire la instituirea comisiei pentru prebleme sociale şi minori.

(Raportor – Dumitru Gladiniuc)

15. Cu privire la delegarea unor împuterniciri juristului Primăriei mun. Edineţ Dumitru Gladiniuc.

(Raportor – Dumitru Gladiniuc)

16. Cu privire la modificarea unor Decizii.

(Raportor – Vadim Caraulan)

17. Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.

(Raportor – Vadim Caraulan)

18. Cu privire la aprobarea dosarelor de delimitare şi planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)

19. Cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază la ÎM „Apă-Canal” Edineţ pentru anul 2019.

(Raportor – Vitalie Sorocan)

20. Cu privire la procurarea utilajului pentru Staţia de pompare nr. 1 (Heredeuca- r. Racovăţ).

(Raportor – Vitalie Sorocan)

21. Cu privire la delegarea unui consilier în calitate de membru a comisiei de concurs pentru selectarea directorului Grădiniţei-creşe din s. Alexăndreni.

(Raportor – Nadina Chistruga)