Ordinea de zi a şedinţei Consiliului municipal Edineţ

Convocarea şedinţei nr. 2/2024 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 22 din 12.02.2024 se convoacă şedinţa Consiliului municipal Edineţ pentru data de 19 februarie 2024, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

1) Cu privire la modificarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate.
2) Cu privire la participarea Consiliului municipal Edineț la fondarea Societății pe Acțiuni “Salubritate Grup Nord”.
3) Cu privire la aprobarea Acordului de Suport pentru Proiect („Proiectul privind deșeurile solide în Moldova”) aferent Regiunii de Management a Deșeurilor nr. 8.
4) Cu privire la selectarea terenului pentru construcția stației de transfer a deșeurilor.
5) Cu privire la corelarea bugetului muicipiului Edineț pentru anul 2024 cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 418/2023.
6) Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2024.
7) Cu privire la modificarea Organigramei şi Statelor de personal ale Primăriei municipiului Edineţ.
8) Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru acordarea ajutoarelor materiale.
9) Cu privire la redistribuirea şi/sau alocarea unor mijloace finaciare.
10) Cu privire la instituirea în schema de încadrare a funcției de cadru didactic de sprijin în Grădinița-creșă nr. 3 „Soarele”.
11) Cu privire la menținerea grupei creșă în Grădiniţa nr. 2 „Foişor” din or. Edineţ pentru anul 2024.
12) Cu privire la examinarea cererii d-lui Cosovan Valeriu, administrator al ÎM “DPGL-C Edineţ”.
13) Cu privire la aprobarea nivelului capacităţii administrative şi stabilirea indicelui de referinţă a îndemnizaţiei lunare pentru personalul din cadrul Primăriei municipiului Edineţ pentru anul 2024.
14) Cu privire la aprobarea fondatorului Școlii de sport din municipiul Edineț.
15) Cu privire la permiterea deplasării discipolilor Şcolii de sport din municipiul Edineţ la campionatele internaţionale în perioada anului 2024.
16) Cu privire la modificarea componenței comisiei administrative pe lângă Primăria municipiului Edineț.
17) Cu privire la contractarea unei misiuni de audit la Î.M. „Direcţia de Producere a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”.
18) Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului cultural Edineţ.
19) Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului cultural Alexăndreni.
20) Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului cultural Gordineştii Noi.
21) Cu privire la înaintarea propunerii de proiect ,,Reconstrucţia clădirii IP LT “Mihai Eminescu”, pentru finanţare în cadrul Programului Naţional ,,Satul European ”, ediţia a II-a 2024.
22) Cu privire la primirea unor bunuri imobile din proprietatea statului în proprietatea municipiului Edineț.
23) Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/09 din 25 mai 2023.
24) Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/06 din 08 februarie 2024.
25) Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare și înfrățire între municipiul Făgăraş, din județul Braşov, România și municipiul Edineţ, din raionul Edineţ, Republica Moldova.