Convocarea şedinţei nr. 3/2021 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 41 din 30.03.2021, la solicitarea unui grup de consilieri, se convoacă şedinţa extraordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 2 aprilie 2021, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

  • Cu privire la modificarea Deciziei nr. 1/7 din 19 februarie 2021.