PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE PRIMĂRIEI EDINEŢ PE SĂPTĂMÎNA 9-15 MARTIE 2015

  ACTIVITATEA DATA RESPONSABIL
1. Convocarea şedinţei consiliului orăşenesc pentru 23.03.14 11.03 Primar, secretar
2. Şedinţa cu asociaţia republicană a apicultorilor în privinţa deschiderii unei linii de împachetare a mierii la Edineţ 13.03 Primar, Asociaţia republicană, ADR
3. Consultările publice privind Legea municipalităţilorşi includerea oraşului Edineţ în lista eventualelor municipii 11.03 Viceprimar, CALM, comisia parlamentului
4. Participarea la programul USAID „Excelenţa managementului municipal”, în cadrul cursului de instruire „Managementul lichidităţilor” 12-13.03 Primar, contabil-şef
5. Consultaţii în cadrul comisiei financiare CALM privind decentralizarea finanţelor publice locale 13.03 Primar, contabil-şef, ministerul finanţelor
6. Întîlnire cu ALDA (Strasburg), asociaţie europeană pentru democraţie în privinţa implementării unor posibile proiecte 13.03 Primarul, CALM
7. Şedinţa Asociaţiei culturale „Astra” la Ialoveni. Prezentare de carte, delegaţia de la Iaşi, Sibiu, Botoşani etc. 14.03 Primar, consilierul cultural
8. Lucrul la editura „BALACRON” în privinţa editării almanahului „Edineţul de odinioară” 12-14.03 Primar, consilierul cultural
9. Meciul de fotbal FC BUDAI (Teleneşti)- FC Edineţ din cadrul Campionatului RM 14.03 Director echipă
10. Începerea lucrărilor de amenajare a pieţii „Ştefan cel Mare” 9-14.03 DGLC Edineţ
11. Lucrări de reparaţie a muzeului Edineţ 9-14.03 Resp. construcţie
12. Curăţarea copacilor decorativi din preajma primăriei 12-14.03 DGLC Edineţ