Şedinţe de mobilizare în cadrul proiectului “Tinerii pot reuşi”

În perioada 20-30.09.2013 în cadrul proiectului”Tinerii pot reuşi”implimentat de Asociaţia Obştească CRATOS, finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova în cadrul Programului anual de granturi 2013,dedicat susţinerii sectorului neguvernamental de tineret din Republica Moldova cu tematica”Cetăţenia activă” au fost desfăşurate12 şedinţe de mobilizare  în 8 comunităţi ai r.Edineţ: Edineţ, Cupcini, Brătuşeni, Brînzăni, Trinca, Gordineşti, Zăbriceni, Feteşti, avănd drept scop asigurarea suportului metodic în constituirea corectă a Consiliilor Locale de Tineret .

Întrunirea grupurilor de iniţiativă cu reprezentanţi ai APL, directorii adjuncti pe educatie, reprezentanţi ai comunităţii, unde s-au pus în discuţii problemele şi soluţionarea lor pentru asigurarea alegerilor democratice şi corecte a Consiliilor locale de Tineret reprezentative.

În cadrul acestor şedinţe specialiştii Centrului pentru Tineret Edineţ au efectuat  vizite în satele raionului cu scopul de a oferi consultanţă si sprijin pentru grupul de initiativa in organizarea campaniilor electorale si in special pentru organizarea votării.

Concomitent cu alegerile în Consiliile Locale ale Tinerilor vor fi organizate şi alegerile în Consiliul Raional al Tinerilor.Tinerii vor primi cîte două buletine de vot,unde vor avea posibilitatea să aleagă tineri consilieri locali cît şi consilieri raionali.

Rezultatul scontat este asigurarea tempoului şi energiei în procesul de pregătire a alegerilor CLT şi înlăturarea obstacolelor existente.În luna octombrie vor fi organizate alegeri în comunităţile sus menţionate  vor fi constituite  12 Consilii Locale de Tineret şi vor fi aleşi 33 de consilieri raionali.