Veste bună pentru EDINEŢ!!!

Primarii oraşelor: EDINEŢ, Donduşeni, Briceni, Ocniţa, în date de 14 iulie, la Bălţi, au semnat Memorandumul de Înţelegere privind elaborarea Studiului de Fezabilitate şi Evaluarea Impactului asupra Mediului pentru crearea Sistemului de management integrat al deşeurilor pentru Zona nr. 8 de MDS Donduşeni – Edineţ – Briceni – Ocniţa din Regiunea de dezvoltare Nord în cadrul proiectului GIZ ” Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”.