Taxa rutieră

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se calculează, pentru fiecare obiect al impunerii, de către Serviciul Vamal şi se achită la punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova. În cazul autovehiculului neînmatriculat în Republica Moldova care tranzitează teritoriul Republicii Moldova, se achită doar taxa pentru tranzitarea ţării, nu şi pentru intrare.

Subiecţii impunerii achită taxa prin intermediul unei instituţii financiare, în numerar şi/sau prin virament, în lei moldoveneşti sau în valută liber convertibilă la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data trecerii frontierei de stat. Cele spuse mai sus nu se aplică autovehiculelor înmatriculate în statele cu care Republica Moldova a încheiat acorduri bi şi multilaterale privind transportul rutier fără achitarea taxelor rutiere.