Anul 2013 pentru Şcoala de Muzică din oraşul Edineţ este an aniversar şi anume 45 ani de la fondarea acesteia. Instituţia a fost fondată în baza unui studiu muzical, iniţiat de un grup de entuziaşti ai timpului. Animatorul şi primul director al şcolii a fost Mircea Guţu, profesor de canto şi solfegiu în aceeaşi instituţie pe decursul tuturor acestor ani. La ora actuală în şcoală activează 4  catedre: pian, instrumente cu corzi, instrumente populare şi aerofone, catedra teorie şi canto. Circa 160 de elevi pătrund tainele diferitor instrumente muzicale, instruiţi de către corpul didactic alcătuit de 19 profesori.

Încă de la începutul anului de studii 2012-2013 în programul de activitate a şcolii a fost prevăzută organizarea şi desfăşurarea concertului aniversar de bilanţ. Au fost repartizate  responsabilităţile ce ţin de elaborarea unui concurs intern, cu participarea  elevilor de la toate catedrele interpretative pentru selectarea lucrărilor muzicale pentru concert. Rămîne a fi menţionat faptul că sub acest aspect majoritatea profesorilor au avut o atitudine serioasă şi responsabilă vizavi de acest eveniment important, implicîndu-se activ în toate activităţile preconizate.

Ţinînd cont de faptul, că această manifestare a avut un caracter extraşcolar, cu acoperire multicomunitară, au fost invitaţi mai mulţi oaspeţi de onoare, începînd cu conducerea raionului, Direcţiei Raionale Învăţămînt şi Cultură, conducerea primăriei, precum  şi conducătorii instituţiilor din domeniul  culturii. La fel au fost invitaţi foştii profesori ai şcolii care  astăzi activează atît în domeniul de specialitate, cît şi in alte domenii. Aici menţionăm  evoluarea cu succes a foştilor absolvenţi, precum ar fi  Nastas Dan-pian, Ciobanu Valeriu-vioară etc.

Cuvinte de apreciere şi mulţumire colectivului didactic au fost aduse în luările de cuvînt de către cei care au dat chemare invitaţei noastre: primarul de Edineţ – Constantin Cojocaru, Şefa Direcţiei Învăţămînt şi Cultură – Aurelia Mitriniuc,specialist principal al Direcţiei Învăţămînt şi Cultură Edineţ–Angela  Bazatin etc.

În acelaşi context menţionăm în special aportul material-financiar adus  de către o serie de agenţi comunitari, economici, sociali: Primăria or. Edineţ în persoana d-lui primar Constantin Cojocari, Interprinderea individuală «Acherman l.M.» în persoana lui Leon Acherman, «Caro serviciu» SRL în persoana Arinei Carazan , deputatul  în Parlamentul RM Oleg Sîrbu, comitetului părintesc în persoana Valentinei Cozearschi şi Sergiu Sorocean.

Concertul festiv a decurs  într-o atmosferă caldă şi plină de voie bună, fiind depănate mai multe amintiri crative prin cîntecele discipolilor şi ale pedagogilor acestui focar de cultură din nordul ţării – Şcoala de Muzică pentru Copii Edineţ, fapt menţionat de mai mulţi părinţi şi spectatori prezenţi la spectacolul aniversar.