Impozitul pe venit

Cotele de impozit pe venit sînt stipulate în Codul Fiscal al Republicii Moldova. Veniturile impozabile reprezintă venitul brut obţinut de plătitorul de impozite din toate sursele în anul fiscal respectiv, cu excepţia reducerilor şi derogărilor de care poate beneficia plătitorul de impozite conform legislaţiei fiscale. Venitul brut include:

•             veniturile obţinute in urma practicării activităţii de antreprenoriat.

•             venitul din chirie (arendă);

•             creşterea de capital;

•             venitul obţinut sub formă de dobîndă;

•             redevenţe;

•             alte venituri care se includ în venitul impozabil conform prevederilor Codului fiscal.

x
LA MULŢI ANI!

E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină şi căldură alături de cei dragi ţie. Dăruieşte din toată inima şi deschide-ţi sufletul pentru a primi dragoste şi fericire. Lasă-ţi sufletul să renască şi trăieşte fiecare zi ca pe un dar nepreţuit. Noul an se aşterne înaintea noastră ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Vă urăm să le scrieţi numai cu lucruri bune, împliniri şi fericire. Sărbători fericite!

zile
ore
minute
secunde