Comisii

Componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului municipal Edineţ 

  • Comisia pe probleme economico-financiare şi comerţ

Nepeivoda Igor                    Baranovschi Iuri              Zui Alexandr

Paşinschi Sava                      Zara Iurie

Sanduleac Oleg                    Panciuc Svetlana

 

  • Comisia pe probleme funciare, amenajare a teritoriului, construcţii, industrie, agricultură şi protecţia mediului

Ciobanu Valerian                   Gaifer Roman              Bordeniuc Roman

Baranovschi Iuri                    Sanduleac Oleg           

Ţapu Alexandru                     Panciuc Ghenadie

 

  • Comisia disciplinară de drept, numiri şi imunităţi

Ivaşciuc Antonina                     Nistor Diana                  Pleşcanu Vasile

Lisiţîn Oleg                                Iaţco Victor

 

  • Comisia pe probleme de învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică, cultură, culte, turism, tineret şi sport

Ciobanu Valerian                     Nistor Diana                  Pleşcanu Vasile

Hapiţcaia Tatiana                    Cotelea Adrian

 

  • Comisia pe probleme de transport, întreţinerea drumurilor şi securitatea circulaţiei

Nepeivoda Igor                    Paşinschi Sava                     Vînaga Fiodor

Gaifer Roman                      Zara Iurie

x
LA MULŢI ANI!

E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină şi căldură alături de cei dragi ţie. Dăruieşte din toată inima şi deschide-ţi sufletul pentru a primi dragoste şi fericire. Lasă-ţi sufletul să renască şi trăieşte fiecare zi ca pe un dar nepreţuit. Noul an se aşterne înaintea noastră ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Vă urăm să le scrieţi numai cu lucruri bune, împliniri şi fericire. Sărbători fericite!

zile
ore
minute
secunde