Comisii

Componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului municipal Edineţ 

  • Comisia pe probleme economico-financiare şi comerţ
Gheorghiţa Sergiu, preşedinte
Litvina Nina
Baranovschi Iuri
Beşleagă Denis
Hangan Liubov
Odobescu Mariana, secretară
Cuţei Vitalie
  • Comisia pe probleme funciare, amenajare a teritoriului, construcţii, industrie, agricultură şi protecţia mediului
Labliuc Andrei, secretar
Baranovschi Iuri
Gaifer Roman
Lesnic Liviu
Pistriuga Aliona, preşedinte
Gherghelegiu Alexandru
Sîrbu Oleg
  • Comisia pe probleme juridice, numiri şi imunităţi
Iaţco Victor
Pavliuc Vasile, preşedinte
Vineatinschi Nicolai
Beşleagă Denis, secretar
Gronic Iunesa
  • Comisia pe probleme de învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică, cultură, culte, turism, tineret şi sport
Banu Maia, secretară
Blajievscaia Olga
Pistriuga Aliona
Vineatinschi Nicolai
Cupcea Claudia, preşedinte
  • Comisia pe probleme de transport, întreţinerea drumurilor şi securitatea circulaţiei
Iaţco Victor
Gheorghiţa Sergiu
Orlovschi Petru
Socolova Zoia
Carazan Arina