Comisii

Componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului municipal Edineţ 

  • Comisia pe probleme economico-financiare şi comerţ

Nepeivoda Igor                    Baranovschi Iuri              Zui Alexandr

Paşinschi Sava                      Zara Iurie

Litvina Nina                     Panciuc Svetlana

  • Comisia pe probleme funciare, amenajare a teritoriului, construcţii, industrie, agricultură şi protecţia mediului

Ciobanu Valerian                   Gaifer Roman              Bordeniuc Roman

Baranovschi Iuri                    Litvina Nina           

Ţapu Alexandru                     Panciuc Ghenadie

  • Comisia disciplinară de drept, numiri şi imunităţi

Ivaşciuc Antonina                      Bordeniuc Roman                  Pleşcanu Vasile

Lisiţîn Oleg                                Iaţco Victor

  • Comisia pe probleme de învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică, cultură, culte, turism, tineret şi sport

Ciobanu Valerian                     Nistor Diana                  Pleşcanu Vasile

Hapiţcaia Tatiana                    Pavliuc Vasile

  • Comisia pe probleme de transport, întreţinerea drumurilor şi securitatea circulaţiei

Nepeivoda Igor                    Paşinschi Sava                     Vînaga Fiodor

Gaifer Roman                      Zara Iurie