Activităţi licenţiate

În Republica Moldova anumite genuri de activitate pot fi practicate numai după ce a fost obţinută licenţa pentru genul respectiv de activitate. Lista genurilor de activitate licenţiate şi modul de eliberare a licenţelor se stabilesc de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.

Licenţele se eliberează la Camera de Licenţiere de pe lîngă Ministerul Economiei al Republicii Moldova situată pe adresa: Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare, 124. Tel/fax anticameră: +373 22 54 21 14. Email: licentiere@licentiere.gov.md.  http://www.licentiere.gov.md.

Cadrul legal de iniţiere şi desfăşurare a unei activităţi economic în oraşul Hînceşti, inclusiv şi cu capital străin:

•             Codul Civil;

•             Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;

•             Legea privind societăţile cu răspundere limitată;

•             Legea privind societăţile pe acţiuni;

•             Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător;

•             Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător;

•             Legea cu privire la protecţia concurenţei;

•             Lege cu privire la secretul commercial;

•             Legea privind protecţia mărcilor;

•             Legea cu privire la investiţii în activitatea de întreprinzător;

•             Legea nr. 459-XII din 22.01.1991 reglementeaza aspectele legate de proprietate.

•             Hotărîrea Guvernului privind perfecţionarea sistemului de control de stat specializat;

•             Hotărîrea Guvernului cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii antreprenoriale