Activităţi licenţiate

În Republica Moldova anumite genuri de activitate pot fi practicate numai după ce a fost obţinută licenţa pentru genul respectiv de activitate. Lista genurilor de activitate licenţiate şi modul de eliberare a licenţelor se stabilesc de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.

Licenţele se eliberează la Camera de Licenţiere de pe lîngă Ministerul Economiei al Republicii Moldova situată pe adresa: Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare, 124. Tel/fax anticameră: +373 22 54 21 14. Email: licentiere@licentiere.gov.md.  http://www.licentiere.gov.md.

Cadrul legal de iniţiere şi desfăşurare a unei activităţi economic în oraşul Hînceşti, inclusiv şi cu capital străin:

•             Codul Civil;

•             Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;

•             Legea privind societăţile cu răspundere limitată;

•             Legea privind societăţile pe acţiuni;

•             Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător;

•             Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător;

•             Legea cu privire la protecţia concurenţei;

•             Lege cu privire la secretul commercial;

•             Legea privind protecţia mărcilor;

•             Legea cu privire la investiţii în activitatea de întreprinzător;

•             Legea nr. 459-XII din 22.01.1991 reglementeaza aspectele legate de proprietate.

•             Hotărîrea Guvernului privind perfecţionarea sistemului de control de stat specializat;

•             Hotărîrea Guvernului cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii antreprenoriale

x
LA MULŢI ANI!

E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină şi căldură alături de cei dragi ţie. Dăruieşte din toată inima şi deschide-ţi sufletul pentru a primi dragoste şi fericire. Lasă-ţi sufletul să renască şi trăieşte fiecare zi ca pe un dar nepreţuit. Noul an se aşterne înaintea noastră ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Vă urăm să le scrieţi numai cu lucruri bune, împliniri şi fericire. Sărbători fericite!

zile
ore
minute
secunde