Aparatul Primăriei

 
       
Tudor Sîngereanu  Specialist în problemele construcţiilor, gospodărie comunală şi drumuri biroul nr. 3 +373 246 23882
Vadim Caraulan Specialist în problemele reglementării regimului proprietăţii funciare biroul nr. 3 +373 246 23882
Nadina Chistruga Specialist în probleme pentru relaţii cu publicul şi resurse umane biroul nr. 6  
Marina Vorbaneţ Specialist în probleme pentru tineret şi sport biroul nr. 3 +373 246 23882
Snejana Moșneaga Specialist în probleme pentru planificare biroul nr. 8 +373 246 24404
Artur Gheţu Specialist în problemele perceperii fiscale biroul nr. 7 +373 246 25915
Olga Melnic Specialist în problemele perceperii fiscale biroul nr. 7 +373 246 25915
Lilia Strîmbanu Contabil-şef biroul nr. 9 +373 246 22849
Rodica Gacic Contabil-şef adjunct biroul nr. 8 +373 246 24404
Natalia Jidacevschi Specialist în problemele recrutării şi încorporării biroul nr. 10 +373 246 25915
Dumitru Gladiniuc Jurist biroul nr. 10 +373 246 25915