Studii, programe și strategii de dezvoltare ale ÎM „Apă-Canal” Edineţ

Analiza Diagnostic a Întreprinderii Municipale ”Apă-Canal Edineț”

Analiza_Diagnostic_Edinet_Final-A

Măsurarea gradului de satisfacție al locuitorilor or. Edineț de serviciile publice din sectoarele de aprovizionare cu apă și canalizare

Raport WSS Edinet_red

COMPONENTA ”ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE” DIN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A MUNICIPIULUIEDINEȚ (2018 – 2025)

Capitol_AAC_mun_Edinet