Economia

Dezvoltarea economiei pe decursul anilor

Agenţii economici

2007 2008 2009 2010

Întreprinderi individuale

250 270 315 341

Gospodării ţărăneşti

637 635 639 641

Patentă

600 597 610 593

Societăţi pe acţiuni

18 20 21 24

SRL

290 310 355 367

Cooperative

12 12 12 12

Întreprinderi de Stat

33 31 30 30

Întreprinderi municipale

4 5 5

5

Asociaţii de gospodării ţărăneşti şi obşteşti

75 75 75 78
Total 1919 1955 2062 2091

După volumul impozitelor la bugetul local cei mai mari 20 de agenţi economici

Agenţii economici

Impozitul în bugetul local (mii lei)

ÎM „Apă Canal”

1 103,0

SA „BTA-12”

900,0

SRL „Gloria Qvarc”

617,0

„Consum COOP”

357,0

SA „Volan”

327,0

SA „Victoria”

202,0

SRL „Saltem”

120,0

SRL „Arisfarm”

119,0

SRL „Vlados-Com”

115,0

SRL „Caro-Service”

96,0

SRL „Crucial VT”

86,0

SRL „Constructcom”

45,0

ÎI „Cristea Alexandru”

39,0

ÎI „Ţentiu”

35,0

SRL „Protect Impex”

33,0

ÎI „Dolghii”

27,0

SA „Apromaş”

27,0

SRL „Vahenat”

24,0

ÎI „Lupu”

19,0

ÎI „Sorocovschi”

15,0