Proiecte de Decizie în examinare

Cu privire la redistribuirea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei municipiului Edineț pentru anul bugetar 2024 (1)

Cu privire la redistribuirea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei municipiului Edineț pentru anul bugetar 2024 (2)

Cu privire la redistribuirea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei municipiului Edineț pentru anul bugetar 2024 (3)

Cu privire la înaintarea propunerii de proiect ,,Reconstrucţia clădirii IP LT “Mihai Eminescu”, pentru finanţare în cadrul Programului Naţional ,,Satul European ”, ediţia a II-a 2024

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru acordarea ajutoarelor materiale

Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare și înfrățire între municipiul Făgăraş, din județul Braşov, România și municipiul Edineţ, din raionul Edineţ, Republica Moldova

Cu privire primirea unor bunuri imobile din proprietatea statului în proprietatea municipiului Edineț

Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/06 din 8 februarie 2024

Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/09 din 25 mai 2023

Cu privire la modificarea Organigramei şi Statelor de personal ale Primăriei municipiului Edineţ

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural din municipiul Edineţ

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural din s. Alexăndreni

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural din s. Gordineştii Noi

Cu privire la contractarea unei misiuni de audit la Î.M. „Direcţia de Producere a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”

Cu privire la participarea Primăriei municipiului Edineţ în cadrul Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova

Cu privire la menținerea grupei creșă în Grădiniţa nr. 2 „Foişor” din or. Edineţ pentru anul 2024

Cu privire la alocarea surselor financiare pentru acordarea ajutoarelor materiale

Cu privire la aprobarea nivelului capacităţii administrative şi stabilirea indicelui de referinţă a îndemnizaţiei lunare pentru personalul din cadrul Primăriei municipiului Edineţ pentru anul 2024

Cu privire la instituirea în schema de încadrare a funcției de cadru didactic de sprijin în Grădinița-creșă nr. 3 „Soarele”

Cu privire la participarea Consiliului municipal Edineț la fondarea Societății pe Acțiuni “Salubritate Grup Nord”

Cu privire la aprobarea Acordului de Suport pentru Proiect („Proiectul privind deșeurile solide în Moldova”) aferent Regiunii de Management a Deșeurilor nr. 8

Cu privire la selectarea terenului pentru construcția stației de transfer a deșeurilor

Cu privire la corelarea bugetului muicipiului Edineț pentru anul 2024 cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 418/2023

Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2024

Cu privire la aprobarea fondatorului Școlii de sport pentru copii și juniori din municipiul Edineț

Cu privire la permiterea deplasării discipolilor Şcolii de sport pentru copii şi juniori din or. Edineţ la campionatele internaţionale în perioada anului 2024

Cu privire la modificarea componenței comisiei administrative pe lângă Primăria municipiului Edineț

Cu privire la monitorizarea cerințelor unice pentru agenții economici, care îndeplinesc lucrări de construcție (reconstrucție) cu deteriorarea străzilor pietonale, autostrăzilor, teritoriilor adiacente, spații verzi din teritoriul mun. Edineț

Cu privire la modificarea componenţei nominale a comisiei pe probleme funciare, amenajare a teritoriului, construcţii, industrie, agricultură şi protecţiea mediului