3 septembrie 2015. Astăzi, în incinta Primăriei Edineţ, a avut loc şedinţa de constituire a grupului de lucru în cadrul proiectului „Politici Publice Locale prin Consens Social – Politica Administrației Publice Locale de Eficientizare a Resurselor Locale”.

Scopul proiectului este sprijinirea autorităţilor locale din 8 localități / comunităţi pilot din Republica Moldova de a elabora politici publice de interes local, care să determine eficientizarea utilizării resurselor în comunităţile locale în vederea maximizării veniturilor la bugetele locale, cu asigurarea obţinerii consensului social.

Rezultate scontate:

  • Instituirea / crearea unui cadru coerent şi structurat în care autorităţile locale pot iniţia şi derula procese de elaborare a politicilor publice de interes local, care să susţină interesele economice şi sociale ale comunităţilor pe care le administrează
  • Formarea unor mecanisme de consultare şi implicare a cetăţenilor privind priorităţile locale şi utilizarea resurselor locale cu eficienţă, astfel încât să se maximizeze şi să se atragă venituri la bugetele locale, în noile condiţii ale descentralizării fiscale.
  • Elaborarea de propuneri de politici publice de interes local pentru eficientizarea şi prioritizarea utilizării resurselor locale de către reprezentanţii administraţiei publice locale din 8 comunităţi pilot.
  • Elaborarea unui ghid de bună guvernare locală, conţinând şi experienţele de succes (modalitate de abordare şi implementare, rezultate obţinute şi lecţii învăţate etc.) ale celor 8 comunităţi în procesele participative de elaborare a politicilor publice de interes local, pentru eficientizarea utilizării resurselor în comunităţile locale.

Proiectul este implementat de Fundația Parteneri pentru Dezvoltare Locală (FPDL) – România în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) – Republica Moldova și Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și este finanțat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) – România din bugetul de Asistență Oficială pentru Dezvoltare (AOD) și co-finanțat de Fundația Parteneri pentru Dezvoltare Locală (FPDL) – România, cu contribuția Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) – Republica Moldova.