Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția II

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, organizează Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția II. Evenimentul se va desfășura în perioada 24-27 septembrie 2014, în orașele Bălți, Edineț și Soroca.

Prin organizarea acestui eveniment, ADR Nord urmărește să promoveze potențialul economic și investițional al Regiunii de Dezvoltare Nord (RDM), să implice ONG-urile din RDN în procesul de dezvoltare regională și să stimuleze actorii regionali să creeze parteneriate de dezvoltare dintre localităţile / întreprinderile din Republica Moldova (RDN) şi România, Letonia, Polonia, Ucraina.

Zilele RDN se vor desfășura după cum urmează:

  • Bălți: 24 septembrie – Restaurantul „Drum Bun”, str. Sorocii, 117 A
  • Edineț: 25 septembrie – Scuarul din fața Consiliului raional Edineț, str. Independenței, 33
  • Soroca: 26 septembrie – Incubatorul de Afaceri din Soroca, str. Kogălniceanu, 9
  • Bălți: 27 septembrie – Festivalul Mierii, scuarul Teatrului Național „Vasile Alecsandri”

Zilele RDN, ediția II, vor fi organizate în parteneriat cu Primăria municipiului Bălţi și Primăriile orașelor Edineţ și Soroca, Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale din Republica Letonă (VARAM), Proiectul „Stimularea Economică în Zonele Rurale” (ESRA), Agenția pentru Eficiență Eenergetică, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, Filialele Bălţi, Edineţ și Soroca a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, Zona Economică Liberă „Bălți”, Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei, Asociaţia Apicultorilor din Bălţi, Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională”, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Incubatorul de Afaceri Soroca, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (România), Congresul Autorităților Locale din Moldova.

Prin realizarea acestui eveniment, ADR Nord își demonstrează angajamentul său de a accelera și a asigura procesul de dezvoltare socio-economică echilibrată și durabilă a RDN, prin reducerea dezechilibrelor de dezvoltare socio-economică în interiorul regiunii, precum și prin susținerea actorilor regionali în procesul de creare a parteneriatelor.