Astăzi, 18 noiembrie 2015, Agenţia Statelor Unite pentru dezvoltare Internaţională a donat oraşului Edineţ 1500 pubele din plastic de 120 l pentru colectarea deşeurilor solide. Alexandru Pelivan, directorul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale (LGSP) a înmînat solemn containerele primarului oraşului Edineţ, Constantin Cojocari.

Edineţ, la fel ca multe alte oraşe din Republica Moldova, se confruntă cu provocările legate de gestionarea deşeurilor, insuficienţa locurilor special amenajate, lipsa spaţiilor de stocare şi a containerelor. Pubelele donate vor contribui la sporirea accesului cetăţenilor la serviciile de salubrizare, diminuînd totodată impactul nociv asupra mediului şi rezultînd într-un oraş mai curat şi o populaţie mai sănătoasă. Ele vin să completeze donaţia celor două camioane de vindajare oferite de către USAID oraşului în 2014.

Achiziţia autospecialelor a reuţit să contribuie la îmbunătăţirea serviciilor legate de intervenţia în cazul blocajelor reţelelor de apă şi canalizare. Ca rezultat al eliminării necesităţii de a închiria echipamente şi de a întreţine utilaje învechite, întreprinderea municipală a reuşit să economisească circa 63000 lei, resurse utilizate în îmbunătăţirea bazei tehnice şi sporind calitatea serviciilor conexe oferite cetăţenilor.

Constantin Cojocari, Primarul oraşului Edineţ a ţinut să mulţumească Poporului American pentru această contribuţie, menţionînd faptul că Primăria oraşului Edineţ este mereu deschisă spre colaborare atît cu USAID cît şi cu alţi donatori care îşi au ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor Republicii Moldova.

Prin îmbunătăţirea pas cu pas a serviciilor publice, oraşul Edineţ va fi şi mai aproape de cetăţean, oferindu-i calitatea potrivită şi totodată, sporindu-şi capacitatea de a activa autonom şi de a face faţă provocărilor legate de procesul de descentralizare. USAID va continua să coopereze cu Primăria oraşului Edineţ, continuînd eforturile comune în asigurarea calităţii serviciilor prestate populaţiei.

Proiectul USAID de Susținere a Autorităților Locale din Moldova (LGSP) este o activitate de patru ani ce are ca scop susținerea autorităților locale în elaborarea și implementarea politicilor și a procedurilor care contribuie la buna guvernare, la consolidarea capacităților necesare procesului de descentralizare și la asumarea responsabilităților pentru prestarea serviciilor publice de calitate, într-o maniera transparentă, care ar contribui la creșterea economică și la eficientizarea serviciilor la nivel local.