Evenimentele săptămînii 5-11 decembrie 2011

Adunarea Generală a satului Gordineştii Noi.

Scopul adunării a fost identificarea problemei prioritare a satului pentru înainatarea propunerii de proiect FISM II.

La adunare au participat 164 persoane din totalul de 332 locuitori ai satului.

Au luat cuvîntul Primarul de Edineţ, d. Constantin Cojocari, reprezentantul FISM, d. Pavel Goiman şi delegaţii focus grupurilor de femei, tineri, pensionari şi lucrători din educaţie şi medicină care anterior s-au întrunit pentru a discuta şi a identifica problemele majore ale satului.

În urma celor expuse de către reprezentanţii focus grupurilor s-a hotărît că cea mai mare problemă cu care se confruntă satul este starea proastă a Centrului Comunitar, care a şi fost înaintată ca propunere.

Şedinţa grupului de lucru a proiectului trilateral România-Ucraina-Republica Moldova “Managmentul inregrat al deşeurilor în bazinul rîurilor transfrontaliere”

La şedinţă au participat primarii din oraşele partenere Săveni(România), Sochireni(Ucraina) şi Edineţ(Republica Moldova).

Scopul întrunirii a fost verificarea bugetelor pertenerilor şi a terenurilor pentru construcţia poligonului pentru depozitarea deşeurilor. S-a mai discutat şi pe marginea procurării tehnicii şi utilajului necesar.

Şedinţa extraordinară a Consiliului Orăşenesc Edineţ

Pe 8 decembrie, în sala de şedinţe a primăriei or. Edineţ a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Edineţ. În ordinea de zi a fost inclusă o singură întrebare şi anume “Cu privire la alocarea contribuţiei în cadrul proiectului FISM II ce ţine de renovarea Centrului Comunitar din s. Gordineştii Noi”. Toţi consilierii prezenţi la şedinţă au votat PRO.

Competiţii sportive la atletica uşoară

Sîmbătă, 10 decembrie, în sala de atletism a LT “Pan Halippa” au avut loc competiţii sportive la atletica uşoară cu genericil “In memoriam Vitalie Boclinca”, fost antrenor la Şcoala de Sport pentru Copii şi Juniori din or. Edineţ, care a decedat în luna noiembrie 2011.

La competiţii au participat 60 de sportivi atît din oraş cît şi din alte localităţi ale raionului Edineţ.

Organizator al activităţii a fost Şcoala de Sport pentru Copii şi Juniori din oraşul Edineţ în parteneriat cu Primăria Edineţ şi Centrul de Tineret Edineţ