PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE PRIMĂRIEI EDINEŢ PE SĂPTĂMÎNA 3-10 NOIEMBRIE 2015

  ACTIVITATEA RESPONSABIL
1. Convocarea şedinţei consiliului orăşenesc pentru 12.11.15 Primar, secretar
2. Şedinţa cu reprezentanţii satului Alexăndreni privind desfăşurarea Zilei satului Primar, secretar, contabil şef, repr. Alexăndreni
3.

-Lichidarea a 2 gunoişti neautorizate;

-Curăţarea lăstarilor pe str. Şoseaua Bucovinei;

-strîngerea frunzelor uscate din aria oraşului;

Amenajarea scenei pentru hramul s. Gordineştii Noi;

-Reparaâia scărilor dintre Şos. Bucovinei şi grădina publică…

Gospodăria comunală
4. Participarea la programul USAID „Excelenţa managementului municipal”, în cadrul cursului de instruire „Managementul lichidităţilor” Contabila şef, economista
5. Actualizarea dosarelor personale ale recruţilor Jidacevschi N.
6. Eliberarea pînă în prezent a 7722 de certificate de divers tip Galuşca L.
7.

-Prezentarea dării de seamă lunare la Insp. Fiscal;

-Eliberarea avertismentelor privind datoriile- 158 persoane(O. Melnic); 211 persoane (A. Gheţu)

-Încasări la buget-18,281,44 lei

Perceptorii fiscali
8.

-Eliberarea chitanţelor părinţilor pentru frecventarea grădiniţelor;

-Deschiderea fişelor pe mijloace fixe în grădiniţele subordonate

Gruşca E.
9.

-Întocmirea planului de repartizare a 1500 de tomberoane;

-Pregătirea materialelor pentru auditul la iluminatul stradal cu LED

Vasilcov R.
10. Finalizarea lucrărilor de reparaâia a primăriei Sîngereanu T.
11.

Eliberarea 5 autorizaţi la Piaţa Edineţ;

Examinarea cererilor persoanelor fizice

Potapii A.
12.

2 procese judiciare: Procesul de insolvabilitate a ÎM „Spaţii Verzi” pentru Curtea de Apel şi cauza civilă a cet. Litra R.

Lucrul cu contractele de arendă în privinţa achitărilor

DGLC Edineţ
13

-Eliberarea adeverinţelor la domiciliu- 9

-Eliberarea adeverinţe de confirmare de animale domestice- 1

-Eliberarea extrase din registrele gospodăriilor- 4

– Alte certificate- 9

-Eliberare procuri-3

– Plasarea informaţiei pe pag. WEB, reţele sociale

-Eliberare autorizaţii de funcţionare- 3

– Pregătirea către şedinţa consiliului de pe 12.11.2015

Secretarul consiliului
14 Seminar CNA în teritoriu Primarul, secretarul
15

-Pregătirea pentru consiliu;

-Participarea la volantele ÎM-le

Istrati V.
16

Petiţiile parvenite:

-35 cereri persoane fizice , 23 de la persoane juridice

Creţu O.
17
  • 55 dispoziţii de transfer a mijloacelor băneşti;
  • Transferul salariului pe luna octombrie;
  • 4 contracte executate;
  • 6 certificate pentru salariu pentru credite;
  • Dările de seamă pe instituţiile primăriei
Contabilitatea
18
  • Ziua Hramului din Gordineştii Noi
Primarul, secretarul