Trasparenţa maximă spre binele cetaţenilor de rînd

Stimularea participării cetăţenilor la procesele politice şi de luare a deciziilor referitoare la problemele care îi afectează şi implicarea directă în viaţa oraşului în care locuiesc, nu mai ţine doar de domeniul aspiraţiilor. Tinerii au fost cei care au spart gheaţa venind cu iniţiativa de a lansa pagina WEB a primăriei or.  Edineţ.

Crearea paginei electronice urmează să asigure o legătură strînsă între Administraţia Publică Locală instituţii şi cetăţenii din ţară şi de peste hotare. Potrivit primarului, aceasta va demonstra o maximă transparenţă a activităţii primăriei pe toate segmentele, promovînd instituţionalizarea unor procese deschise pluraliste la nivel local.

Pagina cuprinde un scurt istoric al oraşului, date importante din monografia comunei, potenţial de dezvoltare, evidenţa populaţiei, relaţiile cu alte comunităţi, proiecte cu finanţare, diverse informaţii publice. Prin intermediul rubricii  „mesaje primarului” fiecare cetăţean va putea să-şă spună păsul şi să vină cu iniţiative.

Primul an presupune un trafic de 6000 de accesări. Durabilitatea financiară va fi asigurată aît prin alocări viitoare din bugetul local cît şi prin atragerea unor surse din plasarea publicităţii agenţilor economici pe pagina WEB . Indiferent de colorăturile politice viitoare, APL va gestiona instrumentele create în continuare.

Vezi video aici.