Cu suportul Uniunii Europene a fost lansat proiectul ”Edineț – oraș cu perspectivă de viitor”

La data de 16 Iunie 2021, la Edineț, a fost dat startul proiectului ”Edineț –  oraș cu perspectivă de viitor”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Primăria municipiului Edineț în parteneriat cu primăria municipiului Alba Iulia, România. Evenimentul de lansare a avut loc în Grădina Publică Vasile Alecsandri din mun. Edineț cu participarea reprezentanților Uniunii Europene, a autoritățor locale și a locuitorilor municipiului Edineț.

Prezent la eveniment, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, E.S. Dl Peter Michalko, a menționat: “Edineț are un potențial mare de a deveni un oraș modern, în care locuitorii se vor bucura de condiții de trai și de muncă mai bune și de spații urbane amenajate pentru a petrece timpul liber într-o ambianță plăcută. Proiectul lansat astăzi la Edineț va susține întreprinderile din localitate pentru a crea noi locuri de muncă, va dezvolta spațiile urbane precum străzi și parcuri, de asemenea va oferi suport pentru achiziționarea de transport public ecologic. Echipa Europa, adică UE și partenerii din Statele Membre, vine la Edineț pentru a contribui la îmbunătățirea vieții cetățenilor. Urmând exemplul proiectelor de asistență din regiunile cheie și planurile de dezvoltare a comunităților locale, suportul UE va oferi rezultate tangible pentru locuitorii de pe întreg teritoriul țării.”

Scopul proiectului ”Edineț –  oraș cu perspectivă de viitor”, care urmează a fi implementat în perioada anilor 2021-2025, este de a îmbunătăți calitatea dezvoltării urbane, serviciile publice și, în general, condițiile de trai a cetățenilor din mun. Edineț prin aplicarea de soluții inteligente în mai multe domenii de dezvoltare urbană:

  1. Guvernare locală smart,
  2. Servicii publice inteligente precum, mobilitatea urbană, iluminatul public, securitatea urbană, alimentarea cu apă și gestionarea zonelor urbane verzi,
  3. Îmbunătățirea condițiilor de trai în zonele rezidențiale,
  4. Promovarea afacerilor inteligente,
  5. Educație inteligentă.

Peste 20 000 de locuitori ai municipiului Edineț de toate vârstele, inclusiv cei plecați peste hotare vor beneficia de rezultatele proiectului într-un mod inteligent și eficient prin accesarea de servicii publice prestate de primărie de la distanță, servicii publice calitative prestate de operatori locali, informare și implicare prin intermediul platformei de date urbane, precum și de condiții de trai, de muncă și educație mai bune. Astfel mun. Edineț tinde să devină un oraș mai atractiv pentru viitoarele generații.

Perioada de implementare a proiectului este 1 Martie 2021 – 28 Februarie 2025. Bugetul proiectului este de 4,358,886.00 EURO, dintre care 4,140,186.00 EURO este grant din partea Uniunii Europene prin programul ”Autorități Locale : Parteneriate pentru orașe durabile 2020” și 218,700.00 EURO contribuția partenerilor de implementare.

Persoana de contact pentru informații adiționale:

Ina Bîzdîga, ofițer comunicare proiect

e-mail: smartedinet2124@gmail.com mobil:  +37379388849