Orășelul European la Edineț

Pe data de 21 mai 2022, la Edineț, a fost organizat Orășelul European, consacrat Zilei Europei 2022. La eveniment au participat proiecte implementate în regiunea de nord cu suportul financiar al Uniunii Europene, printre care și proiectul  ”Edineț –  oraș cu perspectivă de viitor”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Primăria municipiului Edineț în parteneriat cu Primăria municipiului Alba Iulia, România. Evenimentul a avut loc în piața principală a municipiului Edineț cu participarea reprezentanților Delegațiilor din Republica Moldova a țărilor membre a Uniunii Europene, a autorităților locale și regionale din regiunea nord și a locuitorilor municipiului Edineț. 

Proiectul ”Edineț –  oraș cu perspectivă de viitor” a prezentat locuitorilor primele realizări ale proiectului obținute în primul an de implementare, printre care:

  1. Elaborarea primului Plan Urbanistic General digital din țară, planul de mobilitate al orașului și planul pentru energie și adaptare la schimbările climatice pentru anii 2022-2030;
  2. Dotarea întreprinderii municipale de gospodărire comunală a municipiului Edineț cu echipament modern pentru gestionarea zonelor verzi și acumularea biomasei.;
  3. Elaborarea conceptului pentru un serviciu nou de transport public inteligent, care urmează să fie implementat în anul 2022-2023 în municipiul Edineț.

Locuitorii orașului prezenți la eveniment au avut posibilitatea să participe la un Quiz organizat de echipa proiectului, pentru a consulta opinia locuitorilor despre modalitățile de achitare a călătoriilor în transportul public planificat. Participanții au primit premii cu informații mai ample despre activitățile proiectului. 

Prezent la evenimentul de transmitere oficială a echipamentelor de gestionare a zonelor verzi, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks a menționat: „Echipamentul care este transferat astăzi în gestionare economică Întreprinderii Municipale va ajuta Autoritățile Publice Locale să gestioneze spațiile verzi din raza municipiului, va asigura colectarea și compostarea deșeurilor într-un mod sustenabil. Până la sfârșitul anului, cu suportul Uniunii Europene, va fi creat un nou serviciu de transport public și vor fi achiziționate 8 autobuze în valoare de 1 milion de euro. În plus, în cadrul acestui proiect vor fi realizate o serie de acțiuni pentru creșterea nivelului de calitate a iluminatului public și a condițiilor de locuit ale locuitorilor. UE va continua să ofere sprijin Edinețului prin acest proiect, dar și prin alte inițiative aflate în derulare”.

Primarul Municipiului Edineț, Constantin Cojocaru: ”Edinețul este orașul ce a beneficiat și beneficiază de fondurile Europene prin intermediul diverselor proiecte. Dezvoltarea economică, servicii publice de alimentare cu apă, transport public, iluminat public, guvernare urbană  inteligentă, cultură sunt domeniile pe care le dezvoltăm cu suportul Uniunii Europene. Toate acestea schimbă continuu aspectul localității, paralel fiind și schimbări de mentalitate și concepere a cetățenilor”. 

Scopul proiectului ”Edineț –  oraș cu perspectivă de viitor”, care este în proces de implementare în perioada anilor 2021-2025, este de a îmbunătăți calitatea dezvoltării urbane, serviciile publice și, în general, condițiile de trai ale cetățenilor din Municipiul Edineț prin aplicarea soluțiilor inteligente în mai multe domenii de dezvoltare urbană: guvernare locală, servicii publice, cartiere de locuit, afaceri și educație. 

Perioada de implementare a proiectului este 1 martie 2021 – 28 februarie 2025. Bugetul proiectului este de 4,358,886.00 euro, dintre care 4,140,186.00 euro este grant din partea Uniunii Europene prin programul ”Autorități Locale : Parteneriate pentru orașe durabile 2020” și 218,700.00 euro contribuția partenerilor de implementare.

Persoana de contact pentru informații adiționale:

Ina Bîzdîga, ofițer comunicare proiect

e-mail: smartedinet2124@gmail.com

mobil:  +37379388849