Crearea unui parc industrial la Edineţ

În cadrul şedinţei de lucru a Ministerului Economiei din 14 martie 2011 au fost prezentate studiile de fezabilitate privind crearea parcurilor industriale în centrele raionale Edineţ, Hînceşti, Cantemir, Căinari. De asemenea, crearea de parcuri industriale în baza: SA „Răut”, SA „Uzina de maşini de salubritate din Făleşti”, SA „CANN”; SA „Tracom”, precum şi în cadrul subzonei nr.3 al Zonei Economice Libere „Bălţi”. Acestea sunt rezultatul unui proces lansat încă anul trecut de căutare a instrumentelor necesare, capabile să sporească atractivitatea sectorului industrial, pentru a spori ponderea lui în Produsul Intern Brut și a contribui la re-industrializarea țării. Prin adoptarea noi Legi cu privire la parcurile industriale a fost schimbat conceptul și statul acestora, ceea ce a creat premise pentru atragerea capitalului privat în procesul creării parcurilor industriale, fiind intens promovat parteneriatul public privat.

Conform studiilor de fezabilitate prezentate, crearea acestor parcuri industriale vor avea un impact socio-economic considerabil, cel mai important dintre care ține de crearea a câteva mii de locuri de muncă bine plătite. Parcurile industriale, de ademenea, vor spori fluxul de investiții străine și vor contribui la modernizarea infrastructurii regiunilor.