Posibile investiţii în oraşul Edineţ

1. Infrastructura socială şi de agrement:

 • Centrul de cultură şi civilizaţie
 • Crearea Centrului de agrement pentru Oamenii în Etate
 • Centrul spotriv pentru tineri (la moment există construit doar scheletul acestuia)
 • Stadionul orăşănesc
 • Dezvoltarea complexului cinematografic (la moment există locaţia fostului cinematograf)
 • Dezvoltarea infrastructurii de agrement (atracţioane) în Grădina Publică “Vasile Alecsandri” (40 ha)

2. Infrastructura agricolă şi de producere:

 • Dezvoltarea actualei întreprinderi agricole privind prelucrarea legumelor
 • Crearea unui Parc Industrial la Edineţ
 • Crearea unui centru zonal de colectare a produselor agricole.

3. Infrastructura informaţională:

 • Se necesită un post de radio/TV orăşănesc
 • Necesitatea unui centru educaţional în teritoriu
 • Editarea unei reviste de cultură de cultură şi civilizaţie la Nord.