ADR Nord a desfășurat al doilea atelier practic în domeniul scrierii, monitorizării și evaluării proiectelor de dezvoltare pentru orașele-poli de creștere Edineț și Soroca 

În municipiul Edineț a avut loc al doilea atelier practic pentru membrii Unităților de implementare a proiectelor (UIP) din cadrul Primăriilor municipiilor Edineț și Soroca implicați în scrierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor de dezvoltare a orașelor-poli de creștere din Regiunea de Dezvoltare Nord. Atelierul practic a avut loc în contextul proiectului „Dezvoltare urbană sustenabilă în Regiunea de Dezvoltare Nord”, unul dintre obiectivele căruia este instituționalizarea UIP ale orașelor-poli de creștere Edineț și Soroca.

Joi, 22 septembrie 2022, în incinta Primăriei municipiului Edineț, Ala Cucu, șefa Secției monitorizare și evaluare (SME) din cadrul ADR Nord, le-a prezentat membrilor UIP din Primăriile municipiilor Edineț și Soroca informații utile despre completarea cererilor de finanțare în contextul viitoarelor apeluri competitive de selectare a proiectelor finanțate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL). În context, participanților au fost informați despre planul de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului, riscurile și bugetul proiectului.

În cadrul atelierului, reprezentanții UIP din orașele-poli de creștere Soroca și Edineț au discutat mai multe subiecte ce vizează instituționalizarea UIP, s-au identificat soluții ce vor fi expediate ca propuneri către instituțiile competente. La fel, în comun, s-a lucrat la completarea Notei Conceptuale a proiectelor identificate ce vor fi depuse din partea orașelor-poli de creștere Edineț și Soroca. Nu în ultimul rând, participanții au fost informați despre oportunitățile de finanțare disponibile în Republica Moldova pentru administrațiile publice locale, sectorul privat și organizațiile societății civile și li s-au prezentat posibilități de cofinanțare pentru proiectele cu finanțare din surse externe.

Specialiștii ADR Nord vor acorda și în continuare suport UIP din orașele-poli de creștere la perfectarea dosarelor pentru viitoarele apeluri de proiecte.

După desfășurarea activităților practice, participanții la atelierul din Edineț s-au deplasat în locații precum Grădina Publică „Vasile Alecsandri” și Parcul Industrial „Edineț”, unde autoritatea publică locală a implementat anterior mai multe proiecte, inclusiv cu suportul partenerilor externi. Membrii UIP din municipiul Soroca au avut astfel posibilitatea să studieze bunele practici implementate la Edineț.

Prin intermediul ADR Nord, Primăriile municipiilor Edineț și Soroca vor beneficia de finanțare pentru desfășurarea activităților privind consolidarea capacităților de atragere a investițiilor în domenii prioritare, în vederea soluționării problemelor de ordin economic și social specifice celor două municipii, identificate drept orașe-poli de creștere ale Regiunii de Dezvoltare Nord. Totodată, ADR Nord s-a angajat să ofere partenerilor de implementare suportul necesar sub formă de informare, conștientizare, ghidare și recomandări, în scopul asigurării implementării eficiente a proiectului, inclusiv pe dimensiunea protecției mediului și din punct de vedere tehnic.

Conform Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027, două municipii din nordul țării – Edineț și Soroca – au fost identificate și recomandate pentru a fi sprijinite în vederea dezvoltării acestora în calitate de poli de creștere. La rândul lor, acești poli de creștere vor stimula astfel și dezvoltarea zonelor rurale din vecinătate. Până în prezent, efortul principal al municipiilor a fost axat pe elaborarea Planurilor operaționale locale, cu identificarea principalelor direcții de dezvoltare a orașelor.

Sursa: http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=4318&t=/Noutati/ADR-Nord-a-desfaurat-al-doilea-atelier-practic-in-domeniul-scrierii-monitorizarii-i-evaluarii-proiectelor-de-dezvoltare-pentru-oraele-poli-de-cretere-Edinet-i-Soroca