ADR Nord desfășoară primul atelier practic în domeniul scrierii, monitorizării și evaluării proiectelor de dezvoltare pentru orașele-poli de creștere Soroca și Edineț

În municipiul Soroca are loc primul atelier practic în domeniul scrierii, monitorizării și evaluării proiectelor de dezvoltare a orașelor-poli de creștere din Regiunea de Dezvoltare Nord. Dedicat membrilor Unităților de implementare a proiectelor (UIP) din cadrul Primăriilor municipiilor Soroca și Edineț, evenimentul are loc în contextul proiectului „Dezvoltare urbană sustenabilă în Regiunea de Dezvoltare Nord”, unul dintre obiectivele căruia este instituționalizarea UIP ale orașelor-poli de creștere Soroca și Edineț.

Miercuri, 14 septembrie 2022, în incinta Consiliului Raional Soroca, Ala Cucu, șefa Secției monitorizare și evaluare (SME) din cadrul ADR Nord, le-a prezentat membrilor UIP din Primăriile municipiilor Soroca și Edineț baza normativă și legislativă privind Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027.

În contextul viitoarelor apeluri competitive de selectare a proiectelor finanțate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), reprezentanta ADR Nord a pus la dispoziția participanților informații relevante despre Manualul operațional privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului, despre Regulamentul apelului competitiv, cu accent pe „Programul 2. Dezvoltarea urbană”.

Organizatorii evenimentului au mai discutat cu funcționarii membrii UIP despre portofoliile de proiecte prioritare pentru municipiile Soroca și Edineț și gradul de pregătire al acestora. În context, șefa SME i-a informat pe reprezentanții celor două primării despre oportunitățile de finanțare a proiectelor.

Agenda primului atelier practic pentru membrii UIP ale celor două primării au mai inclus activități de lucru în grup, în cadrul cărora participanții au revizuit obiectivele proiectelor de dezvoltare a orașelor-poli de creștere Soroca și Edineț. Totodată, divizați în două echipe, funcționarii publici au fost antrenați în activități practice pe marginea dosarului de aplicare a proiectelor. În context, ei au completat note conceptuale, au simulat evaluarea acestora și au completat fișe de evaluare și cereri de finanțare.

Prin intermediul ADR Nord, Primăriile municipiilor Soroca și Edineț vor beneficia de finanțare pentru desfășurarea activităților privind consolidarea capacităților de atragere a investițiilor în domenii prioritare, în vederea soluționării problemelor de ordin economic și social specifice celor două municipii, identificate drept orașe-poli de creștere ale Regiunii de Dezvoltare Nord. Totodată, ADR Nord s-a angajat să ofere partenerilor de implementare suportul necesar sub formă de informare, conștientizare, ghidare și recomandări, în scopul asigurării implementării eficiente a proiectului, inclusiv pe dimensiunea protecției mediului și din punct de vedere tehnic.

Conform Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027, două municipii din nordul țării – Soroca și Edineț – au fost identificate și recomandate pentru a fi sprijinite în vederea dezvoltării acestora în calitate de poli de creștere. La rândul lor, acești poli de creștere vor stimula astfel și dezvoltarea zonelor rurale din vecinătate. Până în prezent, efortul principal al municipiilor a fost axat pe elaborarea Planurilor operaționale locale, cu identificarea principalelor direcții de dezvoltare a orașelor.

Sursa: http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=4311&t=/Noutati/ADR-Nord-desfaoara-primul-atelier-practic-in-domeniul-scrierii-monitorizarii-i-evaluarii-proiectelor-de-dezvoltare-pentru-oraele-poli-de-cretere-Soroca-i-Edinet