ANUNŢ

Primăria Edineţ anunţă concurs pentru angajarea responsabilului tehnic de verificare a executării lucrărilor la obiectul „Lucrări de amenajare inteligentă a insulei di Grădina Publică „Vasile Alecsandri”.

Criterii de eligibilitate față de responsabilul tehnic:

– CV-ul

– Cel puțin 10 ani de experiență în domeniul supravegherii tehnice;

-Lista obiectelor supravegheate în ultimii doi ani;

– Copia certificatului (lor) de atestare tehnico-profesională valabil la zi;

– Oferta de preț.

Criteriu de selectare: Cel mai mic preţ.

Termenul limită de depunere este 29.04.2024, ora 17:00, la adresa: smartedinet2124@gmail.com