A început elaborarea studiului de fezabilitate privind apa şi canalizarea

Joi, 2 aprilie 2015. În incinta Primăriei oraşului Edineţ a avut loc şedinţa grupului de lucru în cadrul proiectului „Optimizarea cheltuielilor de întreţinere a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare a oraşelor Edineţ şi Cupcini”.

În cadrul şedinţei au fost discutate problemele ce ţin de aspectele financiare, tehnice şi legale pentru iniţierea procesului de elaborare a studiului de fezabilitate cu privire la sistemul de apă şi canalizare.

La întrunire au participat reprezentanţi ai Primăriei oraşelor Edineţ şi Cupcini, ai Consiliului Raional Edineţ, ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova, ai GIZ Germania (finanţator), ai ADR Nord, ai ÎM „Apă-Canal Edineţ” şi ai serviciilor desconcentrate din oraşul Edineţ.

Iniţiatorii proiectului sînt Primarul oraşului Edineţ, dl. Constantin Cojocari şi Vicepreşedintele raionului Edineţ, dl. Vitalie Sorocan.