Acţiunea „Un oraş curat – o viaţă sănătoasă”

Primăria oraşului Edineţ organizează în perioada 1-30 aprilie 2017, acţiunea ”Un oraş curat – o viaţă sănătoasă”, care are ca scop asigurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul localitaţii.

În acest sens vom continua programul cu activităţile de salubrizare şi igienizare a carosabilului şi trotuarelor, a spaţiilor şi zonelor verzi din cartierele de locuinţe, a parcurilor şi Grădinii Publice „Vasile Alecsandri”, salubrizarea şi igienizarea cursurilor de apă, plantarea de flori, de arbori şi arbuşti.

Nu în ultimul rând, acţiunea are ca scop dezvoltarea spiritului civic al cetăţenilor, prin implicarea directă a acestora în activităţile cuprinse în program.

Invităm toţi cetăţenii oraşului, asociaţiile de proprietari, agenţi economici, instituţii publice şi de învăţământ să ni se alăture, contribuind la curăţarea spaţiilor verzi, aleilor, trotuarelor şi a rigolelor stradale din perimetrul caselor de locuit sau oficiilor.

În toată această perioadă ÎM „DPGL-C” va aduce în ordine atît străzile oraşului cît şi teritoriul Grădinii Publice „Vasile Alecsandri”.

Sperăm că nu Vă veţi lăsa mult aşteptaţi şi ne veţi ajuta să transformăm oraşul în unul de vis.