Anunț

Primăria municipiului Edineţ anunţă concurs pentru ocuparea funcției de specialist în domeniul managementului proiectelor în cadrul Unității de Implementare a Proiectelor în mun. Edineț și funcția de expert în atragere de fonduri (pentru o perioadă determinată de 4 luni)

Cerinţe faţă de candidat:

– studii superioare 

– cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova;

– posedarea obligatorie a limbilor de stat, engleză şi rusă,

– flexibilitate în comunicare,

– abilităţi de lucru în echipă;

– cunoaşterea programelor Microsoft Office;

– punctualitate şi responsabilitate;

– experienţă în domeniu cel puțin 1 an în scrierea proiectelor.

Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:

– cv actualizat;

– original şi copia buletinului de identitate;

– originalul şi copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare.

Dosarul de participare la concurs se depune în termen de pînă la 25 august 2022 inclusiv, la Primăria mun. Edineţ (biroul 3, or. Edineţ, str. Octavian Cerempei, 30) sau pe primaria.edinet.contact@gmail.com

Telefon de contact:  068 55 1 222 

                                    (0246) 2-38-82.

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

1. Hotărârea de Guvern 916 din 16.12.2020 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor- poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021- 2027 – Program național;

2. Planul Operațional Local pentru mun. Edineț (2021-2027);

3. Strategia de dezvoltare socio-economică a mun.Edineț pentru perioada 2021-2025;

4. Program de revitalizare pentru municipiul Edineț;

5. Codul muncii al Republicii Moldova;

6. Programele Microsoft Office.