ATENŢIE la folosirea instalaţiilor care funcţionează pe bază de gaze naturale

Stimaţi consumatori!

Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieți umane și distrugeri de
bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalațiilor de
utilizare a gazelor naturale, în deosebi, pe perioada sezonului de încălzire, se vor
respecta cu strictețe urmatoarele instrucțiuni:
În cazul sesizării mirosului de gaze se iau imediat urmatoarele masuri:

  1. Se sistează imediat exploatarea instalaţiilor de gaze;
  2. Se închid robinetele de la utilaj şi pînă la ele;
  3. Se deschid ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii;
  4. Se apelează la Serviciul de dispecerat şi intervenţie tehnică la telefonul:

904 sau 024622094
Nu se aprinde focul, nu se fumează, nu se conectează / deconectează lămpile şi
aparatele electrice, nu se utilizează soneriile electrice.
La intrarea în subsoluri şi beciuri, înainte de aprinderea luminii sau aprinderea
focului, se încredinţează că mirosul de gaze lipseşte.
SRL “Edineţ-gaz” Vă amintește să verificaţi funcţionarea normală a instalațiilor de
gaze, tirajul canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie și Vă atenţionează, că
Consumatorul are următoarele obligații (Hotărârea ANRE Nr.113 din 19.04.2019):
1). Să asigure întreținerea instalațiilor sale de gaze naturale în stare bună de
funcționare;
2). Să posede cunoștințe necesare cu privire la utilizarea gazelor naturale și să
respecte regulile de securitate stipulate în ”Cerințe minime de securitate privind
exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale”, aprobate prin HG
nr. 552 din 12 iulie 2017;
3). Să utilizeze gazele naturale în mod rațional, inofensiv, eficient și fără fraude;
4) Să păstreze intacte echipamentul de măsurare, sigiliile aplicate echipamentului de
măsurare, alte dispozitive și instalații montate de operatorul de sistem, să se abțină de la
orice acțiuni care duc la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de
gaze naturale, și să nu influențeze echipamentul de măsurare cu diferite mijloace,
inclusiv tehnice, în scopul denaturării rezultatelor măsurării volumelor de gaze naturale
consumate.
Autorizarea executării lucrărilor de terasament în zona de protecție a
comunicaţiilor subterane tehnico-inginereşti (rețelele de gaze), aflate pe terenurile din
extravilan și intravilan al orașelor și satelor din zona de deservire SRL ”Edineț-gaz”, este
emisă numai de Autorităţile administraţiei publice locale.
SRL”Edineț-gaz” intervine cu rugămintea de a informa prin apel la 112 sau 904
despre toate persoanele necunoscute suspecte, aflate prin apropiere de dispozitivele de
închidere a gazului natural, căminele de vizitare, Stațiile de reglare-măsurare gaze și
Posturile de reglare-măsurare gaze. Vă atenționăm despre inacceptabilitatea și pericolul
de intervenție în sistemul de distribuție gaze și, în caz de încercări de către persoane
neautorizate la un astfel de amestec, vor parveni măsuri de aplicare a sancțiunilor,
prevăzute de legislația Republicii Moldova.