ANUNȚ!

    Cu privire la întrunirea comisiei de concurs la data de 01.03.2024 ora 10:00 pentru desfăşurarea probei a II-a ,   interviul candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de administratori a Î.M.Apă-Canal Edineț, DPGLC-Edineț, Piața orășenească Edineț, Clubul de Fotbal Edineț și întrunirea comisiei de concurs pentru evaluarea dosarului candidatului în prima etapă a concursului pentru ocuparea funcției vacante de administratori a Î.M.Transport public Edineț.

   Candidații care au trecut în etapa a II-a a concursului sunt așteptați  la data de 01.03.2024 la ora 10:00 pentru a participa la etapa a II-a a concursului și anume interviul candidaților în fața membrilor comisiei.