Anunț achiziții publice.

Denumirea și adresa oficială a entității contractante

– Denumirea organizației: ÎM ”Apă-Canal Edineț”

– Adresa: mun. Edineţ, st. O. Cirimpei, 30 – MD-4601

– Telefon: 0 246 2 33 75

– E-mail: apacanaled@mail.ru

– Adresa de internet: https://aced.md

Preambul

Prezentul Anunț de Achiziție Publică este o cerere de concurs, care face parte dintr-un proiect de ansamblu condus de Primăria municipiului Edineț și care vizează managementul modern al utilităților urbane și eficiența energetică. Acest anunț de participare, publicat de ÎM ”Apă-Canal Edineț” este în deplină conformitate cu acest proiect global.

Schimbările climatice, care provoacă, printre altele, deficitul de apă, promite situații mai dificile în viitorul apropiat, atât la nivel umanitar, cât și la nivel de sănătate sau agricultură. Criza globală și costurile exorbitante ale energiei nu fac decât să agraveze această situație.

Proiectul descris în acest anunț de contract este unul dintre cele mai importante repere. Acesta este începutul unui proiect mai amplu, care are ca scop reducerea drastică și durabilă a pierderilor de apă din rețeaua de alimentare cu apă a localităților deservite de companie pe termen lung. Toate acțiunile întreprinse vor optimiza utilizarea resurselor de apă prețioase și conservarea acestora.

Eligibilitate și propuneri din partea candidaților (general)

Solicitanții trebuie să dispună de cunoștințe excelente în domeniul gestiunii rețelelor de alimentare cu apă din Republica Moldova.

Cunoștințele suplimentare de către candidați cu privire la cele mai bune practici din lume despre apa care nu aduce venituri  – NRW (Non-Revenue Water) vor fi, de asemenea, foarte apreciate.

Solicitanții urmează să propună soluții în conformitate cu recomandările propuse de  – IWA (Asociația Internațională a Apei) despre NRW, în special, bazate pe implementarea și managementul zonelor măsurabile izolate  – DMA (District Matered Area).

Aceste soluții vor trebui să țină cont și de necesitatea unei integrări în mediul global Smart City (Smart City), planificat pentru implementare în municipiul Edineț.

Bugetul alocat pentru concursul dat nu cade sub incidență prevederilor Legii nr.74/2020.

Orice solicitări de informații suplimentare, tehnice sau de altă natură, pot fi transmise electronic la ÎM ”Apă-Canal Edineț”  în termen de până la data de 24.10.2022 ora 12.00 la următoarea adresă: apacanaled@mail.ru.

Scopul proiectului:

– Definirea unei strategii globale de reducere a NRW în rețeaua operată de ÎM ”Apă-Canal Edineț”.

– Identificarea elementelor specifice necesare completării unui caiet de sarcini pentru licitație  în scopul implementării unui DMA* de referință complet, axat pe reducerea NRW. (Acest DMA va servi ca model de referință pentru replicare în alte părți ale rețelei,dacă se obțin rezultate convingătoare)

(*) Perimetrul și dimensiunea DMA, precum și echipamentele și serviciile integrate asociate, trebuie să fie în concordanță cu bugetul, care urmează a fi alocate proiectului gestionat de ÎM ”Apă-Canal Edineț”.

Comunicare

Propunerile de participare la prezentul concurs urmează a fi transmise electronic până la data de 29.10.2022 ora 12.00 pe adresa electronică: apacanaled@mail.ru. Limba de comunicare – română.

Participanții la concurs în propunerea de participare vor relata informații care vizează:

  1. Costul solicitat pentru executarea lucrării;
  2. Termenul limită de livrare a rezultatelor așteptate;
  3. Descrierea pașilor pentru atingerea scopului proiectului;
  4. Extrasul din registrul ASP;
  5. Alte informații relevante la proiect.