ANUNŢ: Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în cadrul Primăriei or. Edineţ

Primăria oraşului Edineţ anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în cadrul Primăriei or. Edineţ.

Cerinţe faţă de candidat:
– studii superioare în domeniu de drept sau de administraţie publică;
– cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova;
– posedarea obligatorie a limbilor de stat şi rusă;
– flexibilitate în comunicare,
– abilităţi de lucru în echipă;
– cunoaşterea programelor Microsoft Office;
– punctualitate şi responsabilitate;
– experienţă în domeniu administraţiei publice locale;
– posedarea unei din limbile străine se socoate ca un avantaj.

Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:
– formularul de participare (specificat în anexa Hotărîrii Guvernului RM nr. 201 din 11.03.2009);
– original şi copia buletinului de identitate;
– originalul şi copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
– originalul şi copia carnetului de muncă;
– originalul cazierului judiciar sau declaraţia pe propria răspundere..

Dosarul de participare la concurs se depune în termen de pînă la 29 februarie 2016 inclusiv, la Primăria or. Edineţ (biroul 3, or. Edineţ, str. Octavian Cirimpei, 30).

Telefon de contact: (0246) 2-38-82.


BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

pentru ocuparea funcţiei publice vacante

  1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994.
    2. Legea privind administraţia publică locală (nr. 436-XVI din 28.12.2006).
    3. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr. 158-XVI din 04.07.2008).
    4. Legea privind descentralizarea administrativă (nr. 435-XVI din 28.12.2006).
    5. Legea cu privire la petiţionare (nr. 190-XIII din 19.07.1994).