ANUNŢ: Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în probleme de tineret şi sport în cadrul Primăriei mun. Edineţ

Primăria oraşului Edineţ anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist-principal (1.0 unități) în probleme de tineret și sport, în cadrul Primăriei mun. Edineţ.

Cerinţe faţă de candidat:

– studii superioare administraţie publică, dezvoltarea comunitară, pedagogie,politici tineret, etc..

– cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova;
– posedarea obligatorie a limbilor de stat(engleză şi rusă aleatoriu va fi considerată un avantaj);
– flexibilitate în comunicare;
– abilităţi de lucru în echipă;
– cunoaşterea programelor Microsoft Office;
– punctualitate şi responsabilitate;
– experienţă în domeniul activităţilor sportiv-culturale, lucru cu tineretul.


Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:
– formularul de participare (specificat în anexa Hotărîrii Guvernului RM nr. 201 din 11.03.2009);
– original şi copia buletinului de identitate;
– originalul şi copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
– originalul şi copia carnetului de muncă;
– originalul cazierului judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

Dosarul de participare la concurs se depune în termen de: începând cu 20 februarie, 2023 până la 22 martie, 2023  inclusiv, la Primăria mun. Edineţ (biroul 6, mun. Edineţ, str. Octavian Cerempei, 30).

Telefon de contact: 069089565.


BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI


pentru ocuparea funcţiei publice vacante – de specialist-principal în probleme de tineret și sport, primăria Edineţ

1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994.

2. Legea privind administraţia publică locală (nr. 436-XVI din 28.12.2006).
3. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr. 158-XVI din 04.07.2008).
4. Legea cu privire la tineret nr.279 din 11.02.1999

5.Legea cu privire la cultura fizică şi sport nr.330 din 25.03.1999

6.Programele Microsoft Office.