ANUNŢ: Concurs pentru ocuparea funcţiei de mediator comunitar în cadrul Primăriei mun. Edineţ

Primăria municipiului Edineţ anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de mediator comunitar (1.0 unități) în cadrul Primăriei mun. Edineţ.

Cerinţe faţă de candidat:

– studii medii;

– cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova;
– posedarea obligatorie a limbilor de stat(engleză şi rusă aleatoriu va fi considerată un avantaj);
– flexibilitate în comunicare;
– abilităţi de lucru în echipă;
– cunoaşterea programelor Microsoft Office;
– punctualitate şi responsabilitate;
– experienţă în muncă în cadrul instituțiilor de stat minim 1 an.


Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:
-recomandarea de către Președintele unei minorități etnice din mun.Edineț:
– original şi copia buletinului de identitate;
– originalul şi copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
– originalul şi copia carnetului de muncă;
– originalul cazierului judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

-CV

Dosarul de participare la concurs se depune în termen de: începând cu 09 august 2023 până la 23 august 2023  inclusiv, la Primăria mun. Edineţ (biroul 6, mun. Edineţ, str. Octavian Cerempei, 30).

Telefon de contact: 069089565.


BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI


pentru ocuparea funcţiei – mediator comunitar în cadrul primăriei municipiului Edineţ este necesar cunoașterea următoarei legislații:

1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994.

2. Legea privind administraţia publică locală (nr. 436-XVI din 28.12.2006).
3. Codul administrativ al Republicii Moldova Nr. 116 din 19-07-2018.

4.Programele Microsoft Office.