ANUNŢ: Concurs Pentru Ocuparea Funcţiei Publice Vacante De Specialist în relaţii cu publicul pe o perioadă determinată În Cadrul Primăriei Oraşului Edineţ

Primăria oraşului Edineţ anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în relaţii cu publicul pe o perioadă determinată în cadrul Primăriei or. Edineţ.

Cerinţe:

 • Studii superioare (în domeniu de drept sau de administraţie se socoate un avantaj);
 • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova;
 • Posedarea obligatorie a limbilor de stat şi rusă;
 • Flexibilitatea în comunicare;
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Cunoaşterea programelor Microsoft Office;
 • Posedarea unei limbi străine se socoate un avantaj.

Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:

 • Formularul de participare (specificat în anexa Hotărîrii Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009);
 • Originalul şi copia buletinului de identitate;
 • Originalul şi copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/ sau specializare
 • Originalul şi copia carnetului de muncă;
 • Originalul cazierului judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

Dosarul de participare la concurs se depune în termen de pînă la 9 septembrie 2016 inclusiv, la primăria or.Edineţ (biroul 3, or.Edineţ, str. O.Cirimpei, 30).

 

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI pentru ocuparea funcţiei publice vacante – de specialist în relaţii cu publicul pe o perioadă determinată în cadrul Primăriei

 1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1944.
 2. Legea privind administraţia publică locală (nr.436 – XVI din 28.12.2006).
 3. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr.158 – XVI din 04.07.2008).
 4. Legea privind descentralizarea administrativă (nr.435 – XVI din 28.12.2006).
 5. Legea cu privire la petiţionare (nr.190 – XIII din 19.07.1994).