ANUNŢ: concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de vice contabil în cadrul primăriei municipiului Edineţ

Primăria municipiului Edineţ anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de vice contabil în cadrul Primăriei mun. Edineţ.

Cerinţe faţă de candidat:

 • Studii superioare în economie şi contabilitate
 • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova
 • Cunoaşterea calculatorului la un nivel foarte înalt 1C (Excel, Word)
 • Cunoaşterea operării cu conturile contabile
 • Experienţă în domeniu – 3 ani
 • Posedarea obligatorie a limbilor de stat şi rusă
 • Flexibilitate în comunicare
 • Abilităţi de lucru în echipă
 • Posedarea unei limbi străine se socoate un avantaj

 

Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:

 • Formularul de participare (specificat în anexa Hotărîrii Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009);
 • Originalul şi copia buletinului de identitate;
 • Originalul şi copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau de specializare;
 • Originalul şi copia carnetului de muncă;
 • Originalul cazierului judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

 

Dosarul de participare la concurs se depune în termen de pînă la 18 mai 2018 inclusiv, la primăria mun.Edineţ (biroul 3, or.Edineţ, str. O.Cirimpei, 30)

 

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI  pentru ocuparea funcţiei publice  de vice-contabil  în cadrul Primăriei

 1. Legea 525 din 16.05.2006
 2. Legea 436 din 28.12.2006
 3. Legea 381 din 13.04.2006
 4. Hotărîrea Guvernului 180 din 11.03.2013
 5. Legea 48 din 22.03.2012
 6. Legea 355 din 12.2005
 7. Titlul VII a codului fiscal
 8. Legea 397 XV din 16.10.2003
 9. Ordinul 2009 din 24.12.2015
 10. Legea 181 din 25.07.2014
 11. Ordinul 208 şi 209 a Ministerului de Finanţe din 24.12.2015