ANUNŢ: concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de directori la grădiniţele №1, №2, №3, №4 din or. Edineţ şi din s. Gordineştii Noi

Primăria oraşului Edineţ anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante a directorilor de grădiniţă: №1, №2, №3, №4 din oraşul Edineţ şi grădiniţa din Gordineştii Noi or.Edineţ

Cerinţe faţă de candidat:

  • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova
  • Studii superioare
  • Vechime în muncă cel puţin 3 ani
  • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta 65 ani
  • Cunoaşterea limbii de stat
  • Este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic)
  • Nu are antecedente penale
  • Nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art 86. (1)lit. m) n) din Codul Muncii

Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:

Dosarul de participare la concurs se depune pînă la 12 septembrie 2016 inclusiv, la Primăria or.  Edineţ (biroul 3, or. Edineţ, str. O. Cirimprei 30).

     Telefon de contact : (0246 ) 2-38-82